Chúc các bạn học sinh khối 9 (niên khoá 2020-2024) Hoàn thành xuất sắc các bài thi trong kỳ thi TS vào 10-THPT năm học 2024-2025

Điạ chỉ: An Đào,TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại: 02438765004

Email: c2trauqui-gl@hanoiedu.vn

Mô tả:

Hiệu Trưởng

Đỗ Thị Hải Yến
Đỗ Thị Hải Yến

Ngày sinh: 12/6/1976

Dân tộc: Kinh

Trình độ: Thạc sĩ quản lý, Đại học Anh ngữ

Phó Hiệu Trưởng

Hoàng Văn Khuê
Hoàng Văn Khuê

Dân tộc: Kinh

Phùng Đắc Nam
Phùng Đắc Nam

Trường THCS Thị Trấn Trâu Quỳ

Địa chỉ: Số 25 đường Nguyễn Khiêm Ích, Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, TP. Hà Nội