Chào mừng bạn đến với website THCS Thị Trấn Trâu Quỳ

Điạ chỉ: An Đào,TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại: 02438765004

Email: c2trauqui-gl@hanoiedu.vn

Mô tả:

Phó Hiệu Trưởng

Hoàng Văn Khuê
Hoàng Văn Khuê

Dân tộc: Kinh

Hiệu Trưởng

Đỗ Thị Hải Yến
Đỗ Thị Hải Yến

Ngày sinh: 12/6/1976

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ quản lý, Đại học Anh ngữ